Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέαΠρόσληψη εποχικών σε φορείς του δημόσιου τομέα (13/9/2012)


Αθήνα 13.9.2012,
Θέσεις εποχικού προσωπικού προκηρύσσουν οι παρακάτω φορείς του δημόσιου τομέα.
Για περισσότερες πληροφορίες και ιδίως για να μάθετε την ακριβή προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα στην διεύθυνση που αναγράφουν οι προκηρύξεις.
Οι θέσεις παρουσιάζονται κατά φορέα, κλάδο - ειδικότητα και διάρκεια απασχόλησης. Πατώντας πάνω τους κατεβάζετε την προκήρυξη.

Δήμος Αθηναίων* 1 Ειδικό Σύμβουλο ΑΕΙ (θητεία δημάρχου)Αιτήσεις εντός των προσεχών 10 ημερών.
Δήμος Κατερίνης* 20 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (2 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 19.9.2012.

ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)
* Επιστήμονας Μηχανικός Η/Υ ή ισοδύναμο (12 μήνες+)
* Συνεργάτης Οικονομικής Κατεύθυνσης (12 μήνες+)

Αιτήσεις μέχρι 28.9.2012.

ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)* 2 Μηχανικοί Ανάπτυξης Εφαρμογών Διαδικτύου (6-12 μήνες+)Αιτήσεις μέχρι 28.9.2012.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 ΑΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων ή μάρκετινγκ
* 1 ΑΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων ή μάρκετινγκ
Αιτήσεις μέχρι 27.9.2012.

ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)* 1 Μηχανικό Η/Υ και Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής (5 μήνες+)
Αιτήσεις μέχρι 28.9.2012.

ΙΤΥΕ Διόφαντος (Πάτρα)* 4 Μηχανικοί Δικτύων (6-12 μήνες+)Αιτήσεις μέχρι 28.9.2012.
ΙΤΥΕ Διόφαντος (Αθήνα)* 2 Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ σε Γραφιστική ή συναφές αντικείμενο τεχνολογία εκτυπώσεων (12 μήνες+)
* 2 με Μεταλυκειακές σπουδές στην Πληροφορική (12 μήνες+)

Αιτήσεις μέχρι 28.9.2012.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 1 με Πτυχίο Μοριακής Βιολογίας ή Βιολογίας ή Χημείας ή Γεωπονίας ή συναφούς ειδικότητας (8 μήνες+)Αιτήσεις μέχρι 28.9.2012.

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης * 1 με Πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού ή τεχνολόγου τροφίμων (14 μήνες)Αιτήσεις μέχρι 28.9.2012.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
* 3 με Πτυχίο Μοριακής Βιολογίας ή Βιολογίας ή Χημείας ή Γεωπονίας ή συναφούς ειδικότητας (8 μήνες+)Αιτήσεις μέχρι 28.9.2012.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
* 2 ΠΕ Μηχανικοί Πληροφορικής (12 μήνες+)
* 2 ΤΕ Πληροφορικής ή Μέσων Επικοινωνίας (12 μήνες+)
Αιτήσεις μέχρι 24.9.2012.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης* 1 Γεωπονίας (9 μήνες+)Αιτήσεις μέχρι 24.9.2012.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης* 1 Γεωπονίας (3 μήνες+)Αιτήσεις μέχρι 24.9.2012.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης* 1 απόφοιτο γεωπληροφορικής και τοπογραφίας των ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου τμήματος ΑΕΙ (14 μήνες+)Αιτήσεις μέχρι 24.9.2012.
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης* 1 Τεχνολόγο Ηλεκτρονικό ή Πληροφορικό (4 μήνες)
* 2 Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (απόφοιτο Πολυτεχνείου) (3 ή 4 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 28.9.2012.

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης* 2 φοιτητές 
Αιτήσεις μέχρι 21.9.2012.

ΤΕΙ Χαλκίδας
* 1 ΤΕ Μηχανολόγο ΜηχανικόΑιτήσεις μέχρι 26.9.2012.

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
* 7 Συνεργάτες ΠΕ (20 μήνες)Αιτήσεις μέχρι ....

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών* 2 Συνεργάτες ΠΕ
Αιτήσεις μέχρι 28.9.2012.

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
* 1 ΑΕΙ οικονομικών ή πολιτικών επιστημών ή φιλολογικής κατεύθυνσης (24 μήνες+)
Αιτήσεις μέχρι 27.9.2012.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών* 3 με Πτυχίο Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
* 1 με Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών από > Τμήματα Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ

Αιτήσεις μέχρι 27.9.2012.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
* 1 Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις Διεθνείς Σχέσεις ή συγγενή κλάδο (36 μήνες)Αιτήσεις μέχρι 2.10.2012.

Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Χημείας ή Επιστήμης Υλικών ή σε σχετικό αντικείμενο (12 μήνες)
Αιτήσεις μέχρι 24.9.2012.

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας* 1 Γεωλόγος με πτυχίο AEI ή αναγνωρισμένο πτυχίο από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
* 1 Μεταλλειολόγος Μηχανικός με πτυχίο AEI
* 1 Μηχανολόγος Μηχανικός με πτυχίο AEI
* 1 Μηχανολόγος Μηχανικός με Πτυχίο AEI
* 1 Πολιτικό Μηχανικό με πτυχίο AEI

Αιτήσεις μέχρι 21.9.2012.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου* 1 με Διδακτορικό τίτλο ιστορίας με ειδίκευση στην νεότερη ή σύγχρονη μετανάστευση (36 μήνες)
* 1 με Διδακτορικό τίτλο κοινωνικών επιστημών με ειδίκευση στη μετανάστευσηη (20 μήνες)

Αιτήσεις μέχρι 27.9.2012.

Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Διδακτορικό στη Χημεία ή Επιστήμη Υλικών (12 μήνες)Αιτήσεις μέχρι 24.9.2012.

Πανεπιστήμιο Κρήτης* 2 με Διδακτορικό στη Χημεία ή Επιστήμη Υλικών (12 μήνες)Αιτήσεις μέχρι 24.9.2012.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
* 1 με Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Οργάνωση και Διοίκηση ΕπιχειρήσεωνΑιτήσεις μέχρι 26.9.2012.

Πανεπιστήμιο Κρήτης
* 1 με Πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού (20 μήνες)Αιτήσεις μέχρι 24.9.2012.

Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης* 47 Καθηγητές ΜουσικήςΑιτήσεις μέχρι 24.9.2012.
Δήμος Ρόδου* 1 ΠΕ Ψυχολόγο (12 μήνες)Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.
Δήμος Ζηρού* 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Αιτήσεις μέχρι 13.9.2012.

23η ΕΒΑ (Ρέθυμνο)
* 1 ΥΕ Ειδικευμένος Εργάτης (7 μήνες+)Αιτήσεις μέχρι 19.9.2012.

28η ΕΒΑ (Χανιά)
* 2 ΤΕ ή ΔΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων (3 μήνες+)Αιτήσεις μέχρι 21.9.2012.

28η ΕΒΑ (Χανιά)
* 3 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (5 μήνες+)Αιτήσεις μέχρι 21.9.2012.

Δήμος Ζαγοράς - Μουρεσίου* 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (6 μήνες)Αιτήσεις εντός των προαεχών 10 ημερών.
 ΠΗΓΗ:proslipsis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου