Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ...


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόγραμμα Ε.Ε Διανομή Τροφίμων ΕΤΟΥΣ 2012

Ο Σύλλογος γνωστοποιεί στους γονείς με τρία τέκνα και μέλη του ότι σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο (ΚΥΑ 228302011ΦΕΚ660 Β 20-4-2011) που αφορά το πρόγραμμα « Δωρεάνδιανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες από ΕΕ» οι αιτήσεις και η προσκόμιση των αναγκαίων δικαιολογητικών για το έτος 2012 στον Σύλλογο, θα γίνεται από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012.
Οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
α. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα(υπάρχει στον σύλλογο),
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης(υπάρχει στον σύλλογο),
γ. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου,
δ. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα,
ε. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

στ. Βεβαίωση σπουδών εφ΄όσον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών και σπουδάζει,
ζ. Βεβαίωση από την μονάδα του(ους) αν υπηρετεί(ουν) την θητεία του(ους), για άρρεν(α) τέκνο
(α) και είναι κάτω των 25 ετών,
η. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
Δικαιούχοι, κατά την έννοια της νέας ΚΥΑ 228302011/20-4-2011, της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται:
αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα.
Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν:
α. Ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο,30% για το πρώτο,30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
β. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και,
γ. Κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Οι δικαιούχοι προηγούμενων ετών και εφ΄ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις θα προσκομίσουν ομοίως όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά να προσκομίζονται:
στο Γραφείο του Συλλόγου, Πολυτεχνείου 23 Τ.Κ 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
τηλ.:             6995096577      ,έως 31 Μαρτίου 2012,κάθε Τετάρτη και Πέμπτη 17:30-20:00 και Σάββατο 10:30-13:00μέχρι τέλος Μαρτίου,εκτός αργιών. Τηλ.επικοινωνίας με τον Σύλλογο            6995096577       .

Το Διοικητικό Συμβούλιο

πηγή:  http://www.triteknoi-edessa.blogspot.com/

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ- ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΗ


ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C

ΜΕΤΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Καμπάνιας Ενημέρωσης για Ηπατίτιδα C της ΜΚΟ PRAKSIS

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ
ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΕΙΟΥ
Μία Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα C
Σήμερα, 14 Μαρτίου 2012, παρουσιάστηκε σε Συνέντευξη Τύπου στην Αίγλη Ζαππείου, η παρουσίαση της νέας Καμπάνιας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την Ηπατίτιδα C, η οποία υλοποιείται από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση PRAKSIS με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ).
Με κεντρικό μήνυμα:

η Καμπάνια της PRAKSIS εστιάζει με καίριο τρόπο τόσο στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την «αθόρυβη» αυτή νόσο, όσο και στην παρότρυνση των ομάδων υψηλού κινδύνου για την πραγματοποίηση προληπτικών ελέγχων στα Πολυιατρεία της PRAKSIS, αναδεικνύοντας την ατομική ευθύνη όλων για τον περιορισμό της λοίμωξης.
Λίγα λόγια την Ηπατίτιδα C
H Ηπατίτιδα C είναι μια λοίμωξη του ήπατος που οφείλεται σε έναν ιό – τον ιό της Ηπατίτιδας C. Υπολογίζεται ότι 170 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμοπάσχουν από χρόνια Ηπατίτιδα C ενώ 3-4 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις εμφανίζονται κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα περίπου το 2% του πληθυσμού έχει χρόνια Ηπατίτιδα C και ένα μεγάλος μέρος αυτών δεν το γνωρίζουν καθώς η ηπατίτιδα C είναι μια αθόρυβη νόσος.
Κάποιος μπορεί να νοσεί και να μην το γνωρίζει εάν δεν υποβληθεί στον απαραίτητο έλεγχο. Η σημασία της πρόληψης της Ηπατίτιδας C είναι πολύ μεγάλη, καθώς όταν ο ιός μολύνει το ήπαρ, προκαλεί φλεγμονή που σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να εξελιχθεί και να προκαλέσει καταστροφή του ήπατος (κίρρωση) ή ακόμη και καρκίνο.
Ηπατίτιδα C: Εγώ γνωρίζω και προσέχω! Εσύ;
H καμπάνια της ΜΚΟ PRAKSIS, θα έχει διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών ξεκινώντας την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012. Βασικό εργαλείο της καμπάνιας αποτελεί η τηλεφωνική γραμμήτης PRAKSIS            800 11 11 600       (χωρίς χρέωση), στην οποία θα μπορεί κάποιος να καλεί προκειμένου να λάβει περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθεί για το τέστ που μπορεί να κάνει στα Πολυιατρεία της PRAKSIS σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Το τεστ με το σάλιο θα γίνεται δωρεάν, ανώνυμα και γρήγορα και τα αποτελέσματα του θα βγαίνουν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης. Η ενημέρωση του γενικού κοινού θα γίνεται μέσω τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων καθώς και μέσω διανομής προωθητικού υλικού –ενημερωτικού εντύπου, αφίσας, T-shirt - τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω της PRAKSIS και άλλων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων. Τα σποτάκια της καμπάνιας θα μεταδίδονται για μεγάλο χρονικό διάστημα από όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας.
Στη Συνέντευξη Τύπου ο κος Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος ΔΣ της PRAKSIS παρουσίασε το σύνολο των δράσεων και το επικοινωνιακό υλικό της καμπάνιας, τονίζοντας τη σημαντικότητα της πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης της νόσου. Επίσης, δήλωσε μεταξύ άλλων «HPRAKSIS καθημερινά καταγράφει αιτήματα περιστατικών που αφορούν σε διάφορα ιατρικά θέματα. Την τελευταία χρονική περίοδο, υπάρχει αύξηση των περιστατικών που επισκέπτονται τις δομές μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνήθως χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών και έχουν διάγνωση Ηπατίτιδας C. Παράλληλα, οι κλήσεις στην υφιστάμενη Τηλεφωνική μας Γραμμή (            800 11 11 600      ) που μέχρι και σήμερα ενημερώνει τόσο για τον Hiv όσο και για την Ηπατίτιδα Bδείχνουν ότι υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη ενημέρωσης του πληθυσμού και για την Ηπατίτιδα C. Για αυτούς τους λόγους σχεδιάσαμε μία καμπάνια που βασικό στόχο θα έχει να μιλάει ηχηρά για αυτή τη σιωπηρή ασθένεια, χωρίς τρομολαγνικούς όρους, χωρίς φοβικές προεκτάσεις και με κύριο στόχο την ενημέρωση και την έγκαιρη εξέταση»
Στη συνέχεια, ο κος Στυλιανός Καραταπάνης, Πρόεδρος της ΕΕΜΗ, παρουσίασε τα επιδημιολογικά στοιχεία της νόσου αναφερόμενος στην αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, τονίζοντας ότι «Υπάρχει ανάγκη στη χώρα μας για τη διενέργεια προληπτικών ελέγχων στη χώρα μας, ειδικά σε νόσους όπως η Ηπατίτιδα C που σήμερα αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας. Η συγκεκριμένη καμπάνια θα βοηθήσει αποτελεσματικά στη διάγνωση ενός μέρους του πληθυσμού που νοσεί χωρίς να το γνωρίζει περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο όπου είναι εφικτό τις περαιτέρω σοβαρότερες επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου».