Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Επιστροφή εισφορών σε εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες του ΙΚΑ!

Επιστροφή εισφορών σε εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες του ΙΚΑ!
Εγκύκλιος του ΙΚΑ (15/03.02.2010) προβλέπει επιστροφή εισφορών προς εργαζόμενες μητέρες με ασφάλιση ΙΚΑ.
Με τον νόμο 3655/2008, με τον οποίο καταργήθηκαν τα «προνόμια» των εργαζομένων μητέρων (να βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη), δόθηκε –μεταξύ άλλων- και το δικαίωμα σε μειωμένες (μισές) εργατικές εισφορές για ένα 12μηνο από την ημέρα επιστροφής της στην εργασία μετά την  άδεια λοχείας φυσικά (63 ημερών). Αν η εργαζόμενη πήρε την εξάμηνη επιδότηση από τον ΟΑΕΔ, η επιστροφή των εισφορών αφορά μόνο σε ένα εξάμηνο. Η σχετική εγκύκλιος 15/03.02.2010, ορίζει μείωση σε ποσοστό 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης που βαρύνουν τις μητέρες ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα τοκετού, δηλαδή επιστροφή των εισφορών που παρακρατήθηκαν από 3/4/2008 χωρίς νόμιμη αιτία.
Συγκεκριμένα αφορά τις μητέρες εργαζόμενες που επέστρεψαν στην εργασία τους από άδεια λοχείας μετά την 03/04/2008. Δεν αφορά μητέρες που η άδεια λοχείας τους έληξε πριν από αυτήν την ημερομηνία. Για όσες μητέρες έχουν επιστρέψει στην εργασία τους μετά την 01/04/2010 θα εφαρμοστεί ο προβλεπόμενος νόμος αυτόματα από τον εργοδότη τους και έτσι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία αίτηση επιστροφής χρημάτων.
Στην περίπτωση που η ασφαλισμένη, μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω λοχείας, έχει λάβει την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια φροντίδας παιδιού και στη συνέχεια κάνει χρήση της εξάμηνης άδειας μητρότητας, το 12μηνο καταβολής των μειωμένων εισφορών περιορίζεται ανάλογα.
Η επιστροφή γίνεται μετά από αίτηση της εργαζόμενης μητέρας στο ΙΚΑ (κατάστημα που υπάγεται η επιχείρηση με βάση την έδρα), χωρίς την μεσολάβηση δικηγόρων ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενες θα πρέπει να σπεύσουν να καταθέσουν την σχετική αίτηση γιατί υπάρχει 5ετής περίοδος παραγραφής της αξίωσης η οποία αρχίζει να εκπνέει με την λήξη του έτους 2008=2013. 
Οι δικαιούχες μητέρες μπορούν να κάνουν αίτηση στο ΙΚΑ (του εργοδότη ή εναλλακτικά της περιοχής τους) για την επιστροφή των εισφορών, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Ληξιαρχική Πράξη γέννησης του μωρού
Αίτηση (δίνεται στο ΙΚΑ αλλά υπάρχει και στην εγκύκλιο)
Βεβαίωση Εργοδότη για την απασχόλησή της μητέρας όπου να φαίνεται πότε σταμάτησε η μητέρα με άδεια κύησης και πότε έληξε η λοχεία της.
Βιβλιάριο ΙΚΑ και φωτοτυπία το εξώφυλλο με την φωτογραφία και τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ
Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ΙΚΑ της σελίδας (ή σελίδων) όπου φαίνονται οι ημερομηνίες της άδειας μητρότητας, λοχείας, τα επιδόματα κλπ.
Φωτοτυπία της απόφασης του ΟΑΕΔ για την εξάμηνη ειδική άδεια μητρότητας όπου φαίνονται οι ημερομηνίες της άδειας (για όσες μητέρες πήραν την άδεια αυτή).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων η σχετική εγκύκλιος είναι η 48 του 2010 (Α23/269/48) την οποία και μπορείτε να δείτε, εδώ

ΠΗΓΗ: ΙΚΑ