Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

ΤΕΣΤ ΕΥΦΥΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5-11 ΕΤΩΝ

ΤΕΣΤ ΕΥΦΥΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 5-11 ΕΤΩΝ

Τα παρακάτω κείμενα καθώς και το τεστ είναι τμήμα από το τεύχος 
του περιοδικού "ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ", με τίτλο "ΜΕΤΡΗΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΥΦΥΪΑ ΣΑΣ" που εκδόθηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1982, 
με πρόλογο και επιμέλεια του Ιατρού  Νίκου Μανούσου.
Το τεστ αυτού του κεφαλαίου δεν είναι ένα πλήρες I.Q. τεστ. 
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρίσκεται πιο κοντά στις 
δοκιμασίες του Raνen, ελέγχοντας ορισμένα μόνο στοιχεία νοημοσύνης. 
Το τεστ είναι για παιδιά ηλικίας 5 ως 11 χρόνων, και η προγνωστική 
του αξία είναι οπωσδήποτε περιορισμένη. 'Όσο μικρότερη άλλωστε 
είναι η ηλικία του παιδιού, τόσο λιγότερο αξιόπιστα είναι τα αποτελέσματα 
κάθε I.Q. τεστ.
Αυτό πού θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι τα αποτελέσματα 
τής παρακάτω δοκιμασίας δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση 
να επηρεάσουν τη συμπεριφορά σας προς το παιδί. 
Στην περίπτωση πού η βαθμολογία του είναι πολύ 
χαμηλότερη από το μέσο όρο, θα πρέπει να απευθυνθείτε
σε κάποιον ειδικό ψυχολόγο παιδιών, πού θα ελέγξει την
ευφυΐα του παιδιού σας με πιο αντικειμενικό τρόπο και 
κάτω από καλύτερα ελεγχόμενες συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ
Το τεστ αποτελείται από 30 σειρές σχημάτων, κάθε μία από τις οποίες 
έχει ένα κενό τετράγωνο. Θα ζητήσετε από το παιδί να συμπληρώσει 
το τετράγωνο αυτό ζωγραφίζοντας το σχήμα πού κατά τη γνώμη του 
ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Για να το βοηθήσετε να καταλάβει 
καλύτερα, μπορείτε να συμπληρώσετε το πρώτο σχήμα εσείς. 
Στις επόμενες δοκιμασίες όμως απαγορεύεται να το βοηθήσετε 
ή να του λέτε αν η απάντηση πού έδωσε είναι σωστή ή λανθασμένη. 
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωση του τεστ, 
αλλά αν το παιδί "κολλήσει" για αρκετά λεπτά στην ίδια δοκιμασία,
μπορείτε να του πείτε να συνεχίσει στην επόμενη.
Η κάθε δοκιμασία είναι δυσκολότερη από την προηγούμενη. 
Όταν το παιδί αρχίσει να συναντά δυσκολίες, θα πρέπει να
του τονίσετε ότι στην πραγματικότητα οι δοκιμασίες
αυτές είναι για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. 
Αν το παιδί αποτύχει σε πέντε συνεχόμενες δοκιμασίες, 
θα πρέπει να τερματίσετε την εξέταση, αποφεύγοντας
με κάθε τρόπο να του δημιουργήσετε αίσθημα ανεπάρκειας.
Οι σωστές απαντήσεις, καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης
 αναφέρονται στο τέλος της σελίδας 
12
34
56
78
910
1112
1314
1516
1718
1920
2122
2324
2526
2728
2930
ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΣΤ:
  

Η κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με ένα βαθμό.
Από τον παρακάτω πίνακα μπορείτε να βρείτε την αντιστοιχία πού υπάρχει
ανάμεσα στη βαθμολογία που σημείωσε το παιδί, την ηλικία του 
και το Ι.Q. πού μετράει αυτό το τεστ. 


ΗΛΙΚΙΑ
ΣΩΣΤΕΣ
ΑΠΑΝΤΗ-
ΣΕΙΣ  
5*
6
7
9
8
10
11
0
70-
70-
70­
1
80
80
80 
702
90
87
85
80
73
70
66
3
100
95
90
84
78
73
70
4
110
104
96
88
83
77
73
5
120
116
101
93
86
80
76
6
130
126
112
97
89
84
79
7
140
137
124
106
94
87
82
8
150
Ι45
133
116
100
90
86
9

152
140
123
105
94
88
10


147
132
112
99
92
11


152
138
118
104
95
12143
Ι25
108
98
13149
130
114
102
14I52
136
120
107
Ι5
142
124
112
16
146
128
116
17
149
133
120
18
152
137
125
19

142
130
20

Ι45
134
21

148
138
22

152
142
23


146 
24


149 
25


152
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ


Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα "συμβατικά" επίπεδα ευφυΐας, 
σε συσχέτιση με το γενικό I.Q. ενός παιδιού.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΦΥΪΑΣ
Πάνω από 140
Εξαιρετικά υψηλής ευφυΐας
120-140 
Εξαιρετικής ευφυΐας
110-119 
Άνω τού μετρίου
90-109 
Μέσης ευφυΐας
80-89 
Κάτω τού μετρίου
70- 79
Οριακό επίπεδο
Κάτω από 70  
Πνευματικά υπολειπόμενος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διάγνωση τής πνευματικής καθυστέρησης δεν μπορεί να 
στηριχθεί μόνο στα αποτελέσματα ενός I.Q. τεστ, και 
 ειδικότερα όταν πρόκειται για παιδιά.