Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

ΠΟΛ 1065/2012: Αφορολόγητα είναι τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και το βοήθημα τοκετού του ΙΚΑΠΟΛ 1065/2012: Αφορολόγητα είναι τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και το βοήθημα τοκετού του ΙΚΑ
 


  

Τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) καθώς και το βοήθημα τοκετού που παρέχονται από το ΙΚΑ στις ασφαλισμένες του, δυνάμει των άρθρων 39 και 31 παρ.7 του Α.Ν. 1846/1951, δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και συνεπώς είναι αφορολόγητα (δεν φορολογούνται).

  
 Αθήνα, 12 Μαρτίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Τ.Κ.: 101 84
Τηλέφωνο :             210 3375317      , 318 
FAX: 210 3375001

 ΠΟΛ.1065/12.3.2012

ΘΕΜΑ: Τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) καθώς και το βοήθημα τοκετού που παρέχονται από το ΙΚΑ στις ασφαλισμένες του, δυνάμει των άρθρων 39 και 31 παρ. 7 του Α.Ν. 1846/1951, δεν έχουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος και συνεπώς είναι αφορολόγητα.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας κοινοποιούμε την 375/2009 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, που έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις.

Ο Διευθυντής
Α. Καραβοκύρης

  Πηγή: Express.gr


 icon Η ΓΝΩΜΩΔΟΤΗΣΗ 375/2009 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ (512.71 KB)