Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2012

 

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του , κατά την συνεδρίαση 786 στις 6 Σεπτεμβρίου 2012 , αποφάσισε την προκήρυξη 47 συνολικά θέσεων καθηγητών για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ως καλλιτεχνικό (διδακτικό) προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Α΄εξάμηνο της εκπαιδευτικής περιόδου 2012-2013 και συγκεκριμένα από την περίοδο έναρξης των μαθημάτων (εντός Οκτωβρίου 2012) έως την 31 Ιανουαρίου του 2013 , σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Κ.Ω.Θ. 2012 και τον διετή καλλιτεχνικό - εκπαιδευτικό προγραμματισμό 2011- 2013 , με δυνατότητα μονομερούς παράτασης από το Κ.Ω.Θ. μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους 2012-2013.Οι προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 82 παρ. 1 και 2 Ν. 1958/1991 και άρθρο 13 παρ. 8 Ν. 2116/1993 σε συνδυασμό με το Ν. 1835/1989 αρ. 16 παρ. 2 ) ως καλλιτεχνικό (διδακτικό ) προσωπικό.  
Αναλυτικότερα οι προκηρυχθείσες θέσεις είναι: 4 καθηγητές Βιολιού 2 καθηγητές Βιόλας 5 καθηγητές Βιολοντσέλου 1 καθηγητή Κοντραμπάσου 2 καθηγητές Φλάουτου 3 καθηγητές Κλαρινέτου 2 Καθηγητές Σαξόφωνου 2 καθηγητές Τρομπέτας 1 καθηγητή Άρπας 2 καθηγητές Κιθάρας 1 καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής 1 καθηγητή Μονωδίας 1 καθηγητή Υποκριτικής 1 καθηγητή Διεύθυνσης Χορωδίας 1 καθηγητή Θεωρητικών με αντικείμενο διδασκαλίας τα θεωρητικά μαθήματα της τάξης της διεύθυνσης Ορχήστρας 1 καθηγητή Θεωρητικών με αντικείμενο διδασκαλίας Σολφέζ , Ντικτέ , Θεωρία και Αρμονία 1 καθηγητή Ανώτερων Θεωρητικών 2 καθηγητές Κρουστών 1 καθηγητή Σύνθεσης 2 Πιανίστες - Συνοδούς Πιάνου για Μονωδία - Μελοδραματική 4 Πιανίστες -Συνοδούς Πιάνου για Οργανικής Μουσική 1 καθηγητή Μουσικής Δωματίου 3 καθηγητές Πιάνου 1 καθηγητή Τούμπας 1 καθηγητή Όμποε 1 καθηγητή για Τρομπόνι Σύνολο θέσεων Ν. 1958/1991: 47.