Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ


Την καταβολή επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες από τα τέλη Απριλίου 2013 προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που ενσωματώνει στο Ελληνικό Δίκαιο την Οδηγία 2010/41/ΕΕ.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι πλέον θα χορηγείται επίδομα μητρότητας και στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων, χωρίς όμως να προσδιορίζεται το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορηγήσεώς του.

Οι λεπτομέρειες αυτές θα καθορισθούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, η οποία θα εκδοθεί εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νόμου (περίπου τον Απρίλιο) και έπειτα από γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβούλιου των φορέων των αυτοαπασχολούμενων, δηλαδή του ΟΑΕΕ.

Στην Ελλάδα οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες λάμβαναν μετά τη γέννα επίδομα τοκετού 800 ευρώ από τον ΟΑΕΕ, ποσό που καταργήθηκε τον Ιούλιο του 2012. 

Η μόνη ευνοϊκή ρύθμιση που διατηρείται αφορά στη μείωση των εισφορών κατά 50% για διάστημα ενός χρόνου μετά τον τοκετό.

ΠΗΓΗ:tovima