Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2012

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ
Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:

Τα οικογενειακά επιδόματα (πολυτεκνικό επίδομα, επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες, εφάπαξ παροχή και ισόβια σύνταξη) του Δ’ διμήνου 2012,  θα καταβληθούν την Δευτέρα στις 13 Αυγούστου 2012.
Η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ θα γίνει με πίστωση Λογαριασμού Τράπεζας ή Ελτα.

ΠΗΓΗ:ΟΓΑ