Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ευκολότερη εισαγωγή στα ΑΕΙ για τρίτεκνους - πολύτεκνους

Ευεργετικές διατάξεις για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ προωθεί το υπουργείο Παιδείας για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους και τις υπόλοιπες ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς πέρυσι με τις αλλαγές στο σύστημα των μετεγγραφών...
είχαν σημειωθεί αδικίες και προβλήματα.

Το σημαντικότερο σημείο βελτίωσης είναι ότι η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως, ενώ στην περίπτωση των τριτέκνων απαλείφεται το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο του 26ου έτους που ίσχυε έως σήμερα για την ηλικία που θα έπρεπε να έχει το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά μιας πολυμελούς οικογένειας.


Επίσης, απαλείφεται η προϋπόθεση της κατοχής οικογενειακού εισοδήματος ορισμένου ύψους (πέρυσι το εισοδηματικό όριο ήταν 60.000 συν 10.000 για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του δεύτερου). Οι σχετικές τροπολογίες εντάχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. 

Στο «ΕΘΝΟΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ» οι μαθητές της Γ' Λυκείου μπορούν να βρουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις σπουδές στα τμήματα Κοινωνιολογίας, καθώς πρόκειται για τμήματα των οποίων οι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην εύρεση εργασίας.

Για τον λόγο αυτό πολλοί νέοι ακολουθούν την Κοινωνιολογία, έχοντας όμως στο μυαλό τους να συνεχίσουν σε ένα καλό και σύγχρονο μεταπτυχιακό, που θα τους εξασφαλίσει μια θέση στην αγορά εργασίας.


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:


Απόφοιτοι 2012 και έξης:
-Απαλείφονται τα ηλικιακά όρια και από τους πολυτέκνους και από τους τρίτεκνους. Συγκεκριμένα, διατηρείται ισοβίως η πολυτεκνική ιδιότητα και απαλείφεται το ηλικιακό όριο του 26ου έτους στην περίπτωση των τρίτεκνων.
-Παράλληλα, προστίθεται ως ειδική υποκατηγορία, υπαγόμενη σε εκείνη των κοινωνικών κριτηρίων, εκείνη των πολυδύμων τέκνων που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.
-Με τον τρόπο αυτόν αποκαθίσταται η ίση μεταχείριση των διδύμων, τριδύμων κ.λπ. υποψηφίων  με εκείνους που έχουν αδελφούς ήδη φοιτούντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
-Επίσης απαλείφεται η προϋπόθεση της κατοχής οικογενειακού εισοδήματος ορισμένου ύψους προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες.
-Καταργείται η προϋπόθεση της διοικητικής περιφέρειας. Στο μέτρο που στον νόμο δεν τίθεται σχετικός περιορισμός, οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα την σχολή της προτίμησής τους χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.
-Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι έχουν αδέλφια που ήδη φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για την υπαγωγή τους στην ειδική κατηγορία εισακτέων θα πρέπει ο αδελφός ή η αδελφή του υποψηφίου να είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών και να μην είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.
Απόφοιτοι 2011 που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011:
Λαμβάνεται ειδική πρόνοια για τους αποφοίτους των ειδικών κατηγοριών του 2011.Τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών ισχύουν αναδρομικά για τους αποφοίτους του 2011 που μετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του 2011 που πληρούν τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών  ή που πληρούσαν τα κριτήρια αυτά κατά την αποφοίτησή τους το 2011, διεκδικούν κατ’ αποκλειστικότητα ειδικές θέσεις που ανέρχονται σε επιπλέον ποσοστό του 3% των θέσεων εισακτέων των τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η κατάληψη των θέσεων αυτών θα γίνει χωρίς εξετάσεις, με επανυποβολή μηχανογραφικού στο πλαίσιο της διαδικασίας του 10% (ως παλαιοί απόφοιτοι).
Πέραν των ανωτέρω θέσεων που θα καλυφθούν κατ’ αποκλειστικότητα από τους αποφοίτους του 2011, οι ίδιοι απόφοιτοι θα συμμετέχουν και στο 10% των θέσεων εισακτέων και στις αντίστοιχες με αυτές θέσεις ειδικών κατηγοριών, ως υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών, μαζί με τους αποφοίτους του 2010 που θα επανυποβάλουν μηχανογραφικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου