Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Παράταση στην απογραφή πολυτέκνων από τον ΟΓΑ


Παράταση στο πρόγραμμα απογραφής των δικαιούχων πολυτεκνικών επιδομάτων, έως τις 29 Απριλίου, ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΓΑ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν το απογραφικό δελτίου που τους έχει αποσταλεί στο κατάστημα της τράπεζας ή των ΕΛΤΑ που επιθυμούν να καταβάλλεται το επίδομα τους. Ο ΟΓΑ υπογραμμίζει ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση.
Κατά την κατάθεση του απογραφικού δελτίου, οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους
α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ή ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς/αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα, ή ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, κατά περίπτωση.
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ Αν δεν διαθέτει ΑΦΜ θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΟΥ που υπάγεται για να λάβει βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει, θα πρέπει να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΠ ή στα Γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων για να του χορηγηθεί.
δ) Το βιβλιάριο της Τράπεζας (εφόσον υπάρχει).

ΠΗΓΗ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ (15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011)

2 σχόλια: