Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012

Αλλαγή τιμών από 22/10/2012. Δείτε τις νέες μειωμένες τιμές και τις κατηγορίες δικαιούχων εκπτώσεων


Αλλαγή τιμών από 22/10/2012. Δείτε τις νέες μειωμένες τιμές και τις κατηγορίες δικαιούχων εκπτώσεων εδώ
Mε τις υπ' άριθμ. 99 και 112/1990 πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου καταργήθηκαν όλες οι εκπτώσεις στα εισιτήρια των ΚΤΕΛ. Στη συνέχεια με συγκεκριμένους νόμους και Π.Δ. ορίζονται κατηγορίες επιβατών για τις οποίες ισχύουν μειωμένα εισιτήρια. Η γενική αρχή λοιπόν είναι ότι κανείς δεν δικαιούται μειωμένο εισιτήριο, εκτός αν υπάρχει ειδικός νόμος που το ορίζει.
Παρατίθεται παρακάτω το σύνολο της νομοθεσίας, που καθορίζει τις ομάδες που δικαιούνται εκπτώσεων. Για όσες ομάδες δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά, δεν δικαιούνται εκπτώσεων. 
(κωδικοποίηση νομοθεσίας: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ, www.ktelbus.com)
ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 1-1-2011
Το κανονικό εισιτήριο απλής μετάβασης είναι 42 ευρώ και με επιστροφή 65.
Τα εισιτήρια με επιτροφή ισχύον για τρείς μήνες (έχετε το δικαίωμα να κάνετε το ταξίδι της επιστροφής, μέσα σε τρείς μήνες από το ταξίδι της μετάβασης)
Το φοιτητικό, αστυνομικό & στρατιωτικό (οπλίτες) εισιτήριο απλής μετάβασης είναι 30 ευρώ.
Το στρατιωτικό, αστυνομικό, κοινωνικού τουρισμού εισιτήριο με επιστροφή είναι 55 ευρώ.
Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί όλων των σωμάτων πλην αστυνομίας πληρώνουν κανονικό.
Το φοιτητικό εισιτήριο με επιστροφή είναι 45 ευρώ (ειδική προσφορά) και όχι 55. H προσφορά αυτή ισχύει μέχρι νεωτέρας.
Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι (από 1-7-2012) και ΑΜΕΑ πληρώνουν 21 ευρώ απλό και 42 με επιστροφή.
ΦΟΙΤΗΤΕΣ:
Οι φοιτητές για να τύχουν έκπτωσης πρέπει να επιδεικνύουν το φοιτητικό πάσο, που εκδίδεται από το ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ και έχει την ένδειξη 2012-2013 (και στη συνέχεια κάθε σχολικού έτους). Με κανένα άλλο μέσο δεν μπορεί να γίνει έκπτωση. Δεν μπορεί να γίνει έκπτωση με την επίδειξη π.χ. του βιβλιαρίου σπουδών ή βεβαίωσης του ιδρύματος κ.λ.π., παρά μόνο με το νόμιμο «πάσο».
Δεν δικαιούνται έκπτωσης, φοιτητές εξωτερικού, σπουδαστές δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ και εργαστηρίων ελεύθερων σπουδών στα ΚΤΕΛ. Οι παραπάνω δικαιούνται έκπτωσης μόνο στον ΟΑΣΑ (ΦΕΚ Β’-799/29-4-09), όχι στα ΚΤΕΛ.
Οι αστυνομικοί και πυροσβέστες πληρώνουν 30 ευρώ για απλή μετάβαση και 55 με επιστροφή, εκτός αν ταξιδεύουν για υπηρεσιακούς λόγους*, έχουν βεβαίωση της υπηρεσίας τους και υπηρεσιακό σημείωμα της Διοίκησης του ΚΤΕΛ.
Παιδιά μέχρι έξη (6) ετών, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά και δεν πληρώνουν εισιτήριο, εφόσον δεν καταλαμβάνουν ιδιαίτερη θέση. Αν έχουν δική τους θέση, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο (δες την επόμενη σημείωση).
(απόφαση Υπουργού Μεταφορών Β-58841/5546/2010) 
Παρά την υποχρέωση αυτή, η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. προσφέρει τη δυνατότητα σε παιδιά έως 10 ετών, που καταλαμβάνουν ξεχωριστή θέση, να πληρώνουν εισιτήριο με έκπτωση 50% για όλο το 2011. Η προσφορά αυτή μπορεί να ανακληθεί με νεώτερη απόφαση της εταιρείας.
Παιδιά άνω των 10 ετών, σε κάθε περίπτωση πληρώνουν κανονικό εισιτήριο.
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
Σας γνωρίζουμε ότι,
Σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.α του Ν.2018/1992, η κυκλοφορία αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού,  με υπεραστικά λεωφορεία, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας και εντός της περιοχής υπηρεσίας τους, είναι ελεύθερη (δωρεάν).
Συνεπώς, για να τύχουν οι ανωτέρω (αστυνομικοί και πυροσβέστες), δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να αποδεικνύουν ότι η μετακίνησή τους γίνεται για «εκτέλεση υπηρεσίας» και «εντός της περιοχής υπηρεσίας τους».
Η απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων γίνεται με βεβαίωση της υπηρεσίας τους (εντολή μετακίνησης), την οποία θα πρέπει να επιδεικνύουν στα όργανα της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. εφ΄ όσον θέλουν να κάνουν χρήση δωρεάν μετακίνησης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου