Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2012

ΙΚΑ: Παροχές ασθενείας για νέες μητέρες

ΙΚΑ: Παροχές ασθενείας για νέες μητέρες

Απάντηση σε ένα τεράστιο θέμα που είχε ανακύψει για όλες τις νέες μητέρες οι οποίες έκαναν χρήση της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας δίνει εγκύκλιος του ΙΚΑ. Προκύπτει ότι η 6μηνη περίοδος της άδειας, θα προσμετράται κανονικά στον ασφαλιστικό χρόνο που απαιτείται προκειμένου οι μητέρες να έχουν δικαίωμα χορήγησης των παροχών ασθενείας.
Το περίφημο 6μηνο καθιερώθηκε με τον νόμο Πετραλιά και επιτρέπει στις μητέρες να απουσιάζουν για έξι μήνες από την εργασία τους και να πληρώνονται με τον βασικό μισθό της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης. Κατά την εφαρμογή του μέτρου, προέκυψε ένα ζήτημα καθώς αρχικά η διοίκηση είχε αποφανθεί ότι η 6μηνη περίοδος δεν προσμετράται στον απαιτούμενο χρόνο για τις παροχές υγείας. Το αποτέλεσμα ήταν πολλές μητέρες που έκαναν χρήση του νόμου, τελικώς να μείνουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η εγκύκλιος του ΙΚΑ λύνει αυτό το ζήτημα και μάλιστα καλεί τις υπηρεσίες να αποκαταστήσουν τις αδικίες που έχουν συμβεί κατά το παρελθόν.
Η εγκύκλιος έχει ως εξής:
Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου Ειδικής Άδειας Προστασίας Μητρότητας για την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση Παροχών Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 36 του Ν.3996/2011, ρυθμίστηκε από 5/8/2011 το θέμα της κάλυψης στον Κλάδο Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις ασφ/νες μητέρες που κάνουν χρήση του δικαιώματος της Ειδικής Άδειας Προστασίας Μητρότητας του Ν 3655/2008, διάρκειας έξι (6) μηνών που χορηγεί ο ΟΑΕΔ.
Περαιτέρω δόθηκε η δυνατότητα αναγνώρισης αναδρομικά του χρόνου Ειδικής Άδειας Προστασίας Μητρότητας από 3/4/2008 έως 4/8/2011, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Φ40021/23219/2780/24-10-2011 έγγραφο της Γεν. Γραμ. Κοιν. Ασφ/σεων που σας κοινοποιήθηκε με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας, και με την προϋπόθεση της καταβολής των αναλογούντων εισφορών αποκλειστικά από τις ίδιες της ασφ/νες.
Έπειτα από τα παραπάνω, στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένες θεμελιώνουν δικαίωμα με τον συνυπολογισμό του ως άνω αναγνωριζόμενου χρόνου, οι υπηρεσίες Παροχών θα κρίνουν τα αιτήματά τους (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, κ.α.) με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα θα υποβληθεί εντός έξι (6) μηνών από την εξόφληση των εισφορών του αναγνωριζόμενου χρόνου.
Επισημαίνουμε ότι αιτήματα ασφαλισμένων που έχουν κριθεί διαφορετικά ή εκκρεμούν στην Υπηρεσία, πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.
ΠΗΓΗ:ΙΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου