Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι παροχές ασφάλισης του ΟΑΕΔ που επηρεάζονται από την παραπάνω αναπροσαρμογή είναι οι εξής:
ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ * ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟ
1 Βασικό  Επίδομα Ανεργίας ΜΗΝΙΑΙΩΣ 360,00 €
2 Ειδικό εποχιακό βοήθημα - ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ  ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΩΣ 678,06 €
  Ειδικό εποχιακό βοήθημα - ΣΜΥΡΙΔΕΡΓΑΤΗ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΩΣ 916,30 €
  Ειδικό εποχιακό βοήθημα - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ - ΡΥΤΙΝΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ-ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΝΑΥΠ/ΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΩΣ 641,41 €
  Ειδικό εποχιακό βοήθημα - ΜΟΥΣΙΚΟΙ-ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ- ΗΘΟΠΟΙΟΙ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΩΣ 458,15


3 Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας ΑΠΑΞ ΕΤΗΣΙΩΣ 187,20 €
4 Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανέργων ΕΩΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ 216,00 €
5 Αποφυλακισμένοι ΕΩΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ 216,00 €
6 Ειδικό βοήθημα - επίσχεση εργασίας  ΕΩΣ 3 ΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ 216,00 €

 
7 Ειδική Παροχή Μητρότητας (αναπροσαρμόσθηκε από 14-2-2012) ΕΩΣ 6 ΜΗΝΕΣ 586,08 €

*ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Πίνακες υπολογισμού του μηνιαίου και του ημερήσιου ποσού επιδόματος τακτικής ανεργίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 12/3/2012 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Η
(ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η΄ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 12ΠΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ)
ΗΜΕΡΟΜ ΑΝΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡ/ΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΞΙ ΜΕΛΗ
26,18 € ΑΠΟ 314,17 € ΚΑΙ ΑΝΩ 26,18* 55% * 25 360,00 € 396,00 € 432,00 € 468,00 € 504,00 € 540,00 € 576,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Η
(ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 6ΠΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΕΣ Η΄ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 12ΠΛΑΣΙΟΥΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ)
ΗΜΕΡΟΜ ΑΝΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΞΙ ΜΕΛΗ
26,18 € ΑΠΟ 157,09 € ΕΩΣ 314,16 € 14,40 € * 75% * 25 270,00 € 297,00 € 324,00 € 351,00 € 378,00 € 405,00 € 432,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Η
(ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΣΕΣ Η΄ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 6ΠΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ)
ΗΜΕΡΟΜ ΑΝΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΞΙ ΜΕΛΗ
26,18 € ΕΩΣ 157,08 € 14,40 € * 50% * 25 180,00 € 198,00 € 216,00 € 234,00 € 252,00 € 270,00 € 288,00 €
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ 12/3/2012 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1Η
(ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Η΄ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 12ΠΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ)
ΗΜΕΡΟΜ ΑΝΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΗΜΕΡ/ΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΞΙ ΜΕΛΗ
26,18 € ΑΠΟ 314,17 € ΚΑΙ ΑΝΩ 26,18 * 55%  14,40 € 15,84 € 17,28 € 18,72 € 20,16 € 21,60 € 23,04 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2Η
(ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 6ΠΛΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΣΕΣ Η΄ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 12ΠΛΑΣΙΟΥΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ)
ΗΜΕΡΟΜ ΑΝΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΞΙ ΜΕΛΗ
26,18 € ΑΠΟ 157,09 € ΕΩΣ 314,16 € 14,40 € * 75% 10,80 € 11,88 € 12,96 € 14,04 € 15,12 € 16,20€ 17,28 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Η
(ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΣΕΣ Η΄ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΟΥ 6ΠΛΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ)
ΗΜΕΡΟΜ ΑΝΕΙΔ. ΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΡΙΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΜΕΛΗ ΜΕ ΕΞΙ ΜΕΛΗ
26,18 € ΕΩΣ 157,08 € 14,40 € * 50% 7,20 € 7,92 € 8,64 € 9,36 € 10,08 € 10,80 € 11,52 €

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου