Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Χορήγηση βοηθήματος τοκετού από το ΙΚΑ


Γενικά Δικαιολογητικά
 
Αίτηση για χορήγηση βοηθήματος τοκετού Ίκα 
(Απαραίτητο έγγραφο)
Απόσμασμα λογαριασμού ή βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από το υποκατάστημα ΙΚΑ του εργοδότη ή ΔΑΤΕ.

Θεωρημένο οικογενειακό βιβλιάριο (ΙΚΑ) Θεωρημένο οικογενειακό βιβλιάριο του συζύγου.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά 
 

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την χορήγηση βοηθήματος τοκετού ΙΚΑ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  
Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία.  
Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ.  
Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). 
Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει τη βεβαίωση χορήγησης βοηθήματος τοκετού ΙΚΑ Σημειώσεις και επεξηγήσεις Σε περίπτωση παθολογικής ανέλιξης του τοκετού, εκτός από το βοήθημα τοκετού παρέχεται και νοσοκομειακή περίθαλψη (σύμφωνα με την κρατική διατίμηση). Απλούστευση με ΦΕΚ τ.Β 728/09.06.2003 Τροποποίηση με ΦΕΚ τ.Β 783/18.06.2003

Read more about τοκετο by www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου